Achtergrond

Stilte en lichaamstaal
Het lichaam spreekt een eigen taal die voor iedereen waarneembaar is als je je erop afstemt. Het is de taal van het gevoel die zich laat horen door lichaamssensaties. Het is een taal die waarneembaar wordt wanneer je stilvalt, wanneer je stopt met doen en je aandacht naar binnen richt. Het is een taal die vraagt om gewoon te luisteren, niets meer te doen en te zijn met wat er is. En als je dan de tijd neemt om te luisteren, dan zal het lichaam vanuit zichzelf alles aangeven wat goed voor je is.

Stress

Er is één factor die de moderne mens kenmerkt en dat is stress. Niet lekker in je vel zitten, gespannenheid, overspannen en Burn-out zijn. Stress is volksziekte nummer 1 aan het worden. Chronische spanning of stress heeft op elk niveau invloed op ons, met negatieve gevolgen voor de gezondheid, ons contact met anderen en het vermogen om optimaal te functioneren.

Het komt eigenlijk neer op het volgende: als je niet doet wat je zou moeten doen en als je meer doet dan goed voor je is, dan komt je lichaam in opstand. Je lichaam maakt je bewust en slaat alarm door je gewoon uit te zetten; burn-out. En wat dan?

Waarschijnlijk heeft je lichaam al veel eerder laten horen dat het niet OK was wat je deed. Je hebt er waarschijnlijk niet veel aandacht aan besteed, je merkte enig ongemak maar ging over tot de orde van de dag. Je was niet afgestemd op de zender die je lichaam is.

Zen & Fitness; lichaamstaal en stilte opnieuw leren ervaren
Afstemmen op je lichaam als unieke zender met altijd en overal jouw weerbericht. Maak contact met de stilte en de lichaamstaal die je vroeger als kind nog had. Voorbij alle eisen, verwachtingen, en normen van je omgeving is die stilte en taal van je lichaam nog steeds te horen. Herstel je aandacht voor de stilte en luister naar de taal van je lichaam. Het vanuit stilte waarnemen en vertrouwen op die taal is het doel van Zen & Fitness.

Zen & Fitness is een lichaamsgericht proces dat gebruikt maakt van 3 poten:
1. het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn
2. bio-energetische oefeningen
3. actieve meditaties

De bio-energetica oefeningen zijn bedoeld om het contact met je lichaam te herstellen. Je lichaam is de eerste poort om naar binnen te gaan. De actieve of chaotische meditaties zijn eigenlijk niet echt meditaties maar een manier om onszelf voor te bereiden op meditatie. De diverse stappen in elke actieve meditatie techniek ontlasten ons zodat niets meer in de weg staat om ontspannen, stil, hier en nu, en alert te zijn. De bio-energetica oefeningen en de actieve meditatie technieken kun je zien als een manier van afstemmen op jezelf.

Over OSHO Meditaties
Meditatie is de natuurlijke kwaliteit om volledig in het hier en nu wakker en aanwezig te zijn. Het is een slapende kwaliteit die in ieder van ons nog aanwezig is, en die erop wacht om weer aangeboord te worden.

Meditatie zorgt voor rust en verstilling, kracht en helderheid, ruimte en richting.

Om meditatie terug te vinden zijn technieken nodig, en daarvoor gebruiken we OSHO actieve meditaties. Deze meditaties zijn begin 70-er jaren ontwikkeld door de Indiase Mysticus Osho. Tijdens de door hem geleide meditatie kampen ontdekte hij dat de mens van nu niet in staat was om te mediteren. Er was teveel onrust in de mens. Vanuit deze observaties ontwikkelde hij de actieve meditaties.

De actieve meditaties zijn een manier om onszelf voor te bereiden op meditatie:

  • Is je lichaam rusteloos? Geef het de ruimte.
  • Draait je brein op een te hoog toerental en maakt het overuren? Laat je brein zichzelf buiten adem maken!
  • Geven je emoties je hoofdpijn, maagpijn of slapeloze nachten? Breng ze tot ontlading door krachtige bewegingen en door catharsis: lachen, schreeuwen, huilen enzovoort.

De diverse stappen in elke actieve meditatie techniek ontlasten ons zodat niets meer in de weg staat om ontspannen, stil, hier en nu, en alert te zijn.

Verder stelt meditatie ons in staat om:

  1. Je “batterijen op te laden” wanneer dat nodig is.
  2. Een ontspannen en stille staat van bewustzijn te ervaren die je voedt en je tegelijkertijd verbindt met wie je werkelijk bent.
  3. Vele “slapende kwaliteiten” in jezelf te voeden en te gaan gebruiken.
  4. Je volledige potentieel te realiseren.

Osho, de maker van deze meditaties, gebruikt de vergelijking met het proces wat Indiase klassieke muzikanten gebruiken voordat ze gaan spelen:
“Voor een half uur, en soms zelfs langer, zijn ze bezig hun instrumenten in orde te maken en af te stemmen. Ze draaien aan knoppen, ze maken de snaren strakker of losser, en de tablaspeler blijft zijn tabla nalopen en controleren… .of hij nou perfect is of niet. Ze doen dit een half uur. Dit is geen muziek, dit is gewoon voorbereiding. De actieve meditaties zijn eigenlijk geen meditaties, het is eigenlijk alleen maar voorbereiden op. Je maakt je instrument klaar, je bent je instrument aan het stemmen. En als het klaar is, dan sta je in stilte. Dan pas begint de meditatie. Dan pas ben je helemaal daar. Je hebt jezelf wakker gemaakt door te springen, door te dansen, door te ademen, door te schreeuwen; dit zijn slechts middelen om je een beetje meer alert te maken dan gewoonlijk. Op het moment dat je alert bent, dan komt het wachten. Wachten is meditatie, wachten met volledig bewustzijn. En dan pas komt het, het daalt op je neer, het omgeeft je, het speelt rond je, het danst rond je, het maakt je schoon, het maakt je puur, het transformeert je.”